GET A QUOTATION

info@komatsuelec.co.th

ASK A QUESTION?

Call us: 02-104-9161

LINE ID : @happygatemonban

ดูหน้า

เกี่ยวกับเราAkio Komatsu 

President of Komatsu Electric Industry Co., Ltd.
Representative of HNS- Human Nature Science Institute Foundation

 

    คติของผมคือ "ทางสายกลาง", "ความปรองดอง" และ "ความสามัคคี" ผมรู้สึกได้ถึงภารกิจในเชิงภูมิรัฐศาสตร์แห่งคาบสมุทรเกาหลีและหมู่เกาะญี่ปุ่น และตระหนักถึงความเห็นอกเห็นใจ การเผชิญหน้า การบูรณาการ และการพัฒนา แผ่ขยายหมุนวนเป็นวงออกไปเรื่อยๆ โดยเริ่มจาก "ความปรองดอง" ซึ่งเป็นพลังที่เกิดขึ้นในบริบททั้งหมดจากการรวมกันของอำนาจอ่อน (soft power) ทั้ง 3 ด้าน (เชาวน์ปัญญาที่คำนึงถึงความรู้สึก, มุมมองต่อภารกิจ, และทักษะการสื่อสาร) และอำนาจแข็ง (hard power) ทั้ง 2 ด้าน (ทักษะองค์กรโดยรวม และการตระหนักถึงเหตุผลอันสมควร)

 

 

 

◆ Business Philosophy

      " Funny! Amusing! Enjoyable! Happy! "

 

◆ Principle of Action

      " Win-Win-Win and Profit comes later "

 

by komatsuele.co.th

Komatsu Electric Industry ดำเนินกิจการอย่างต่อเนื่องโดยถือคติ "สร้างสังคมโลกที่สามารถอยู่ได้อย่างต่อเนื่องอย่างมีความสุข และเราเป็นผู้สร้าง" โดยผ่านทาง2ธุรกิจ คือ ธุรกิจประตูเปิดปิดอัตโนมัติ happy gate MONBAN system และ ธุรกิจระบบบริหารจัดการน้ำ "YAKUMO SUISHIN Network" 

 

เราริเริ่ม พัฒนาและสร้างตลาดจำหน่ายประตู MONBAN ซึ่งมีส่วนช่วยในการป้องกันสภาวะโลกร้อน และได้รับรางวัล "รางวัลสถาบันวิจัยธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง the Medium and Small Business Research Center Prize" และ "รางวัลธุรกิจใหม่ยอดเยี่ยม the Highest Prize of New Business Grand-Prix" ในปีค.ศ.2012, happy gate monban ได้รับรางวัลชนะเลิศ " the Japanese Grand-prix Prize for an excellent work"  และ YAKUMO SUISHIN ได้รับคัดเลือกให้เป็น "สิ่งประดิษฐ์ที่น่าจับตามอง the Selection as Remarkable Invention" จากกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

สถาบันวิจัยธรรมชาติมนุษย์และวิทยาศาสตร์ HNS- Human Nature and Science-Research Institure ปรารถนาที่จะสร้างต้นแบบของความสงบสุขอย่างยั่งยืนที่จะตอบสนองความต้องการในเกียรติของมนุษย์อย่างต่อเนื่อง และสามารถได้รับความไว้วางใจและการยกย่องจากทั่วโลก โดยผ่านทางธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
     


 

ประวัติบริษัท

ปี    
1973 Akio Komatsu ผู้ดำรงตำแหน่ง representative director ได้ก่อตั้ง Komatsu industry ขึ้น ที่โกดังเก็บของภายในบริเวณบ้านตน เริ่มต้นจากเงินลงทุน1แสนเยน รถกระบะมือสองและกล่องเครื่องมือ 1 กล่อง
1981 กำหนดคติพจน์ของบริษัท "ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการแบ่งปันความสุขสู่สังคม"
ก่อตั้ง บริษัท Komatsu Electric Industry Co., Ltd. 
1985 พัฒนาประตูอัตโนมัติความเร็วสูงThe sheet shutter "MONBAN" was developed and announced.
1991

"MONBAN" ได้รับรางวัลธุรกิจใหม่ยอดเยี่ยม "the Highest Prize of New Business Grand-Prix" และ อุปกรณ์ในการควบคุมและเฝ้าสังเกตการณ์น้ำประปาและประตูMONBANได้รับรางวัลสถาบันวิจัยยอดเยี่ยม" จากสถาบันวิจัยธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง เป็นบริษัทเดียวในภูมิภาค Chugoku and Shikoku

1992

ให้ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการผลิตประตูเปิด-ปิดอัตโนมัติแก่บริษัท Toyu FA ซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติเกาหลีใต้ พัฒนาระบบเฝ้าสังเกตการณ์และควบคุมระดับน้ำอัตโนมัติ "YAKUMO SUISHIN" และนำออกสู่ตลาด

ก่อตั้งบริษัทสาขาขึ้นที่กรุงโตเกียว

1994

พัฒนาระบบเฝ้าสังเกตการณ์  ควบคุม และวัดปริมาณน้ำเสียของหมู่บ้าน New YAKUMO SUISHIN และนำออกสู่ตลาด

ก่อตั้งสถาบันวิจัยธรรมชาติของมนุษย์และวิทยาศาสตร์

1995

YAKUMO SUISHIN ได้รับคัดเลือกจากกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็น "สิ่งประดิษฐ์ที่น่าจับตามอง"

พัฒนา Package SUISHIN และนำออกสู่ตลาด

2000

นำเสนอ New SUISHIN Network และ New Relay Pump Control Board สู่ตลาด

ก่อตั้งสำนักงานขายขึ้นที่โอซาก้า

ตีพิมพ์หนังสือ "Magic Management" (แต่งโดย Kazuhiro Hayakawa)

2003

พัฒนา MONBAN New Model "MX-10" 

ก่อตั้งสถาบันข้อมูลโตเกียวสำหรับ New SUISHIN Network ขึ้นภายในอาคารสำนักงาน NTT Docomo Yoyogi

2007

ยอดการจัดส่ง YAKUMO SUISHIN Series สูงเกิน 3,000 แห่งใน 7 ปีที่จัดจำหน่ายมา

พัฒนา MONBAN New Model "KV-10"

"MONBAN" ได้รับการประกาศเกียรติคุณ "สัญลักษณ์ตัวแทนแห่งรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม"

2008 นำเสนอ KV Series ที่มีโครงสร้างปิดแนบสนิทและทนทานสูงสู่ตลาด
2009 ออกวางจำหน่าย SA201E.201X ซึ่งเป็น Multiple-purpose management terminal
2010

นำเสนอ MONBAN GF Type สู่ตลาด

นำเสนอ YAKUMO SUISHIN G Series สู่ตลาด

ก่อตั้งบริษัทสาขาขึ้นที่กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้

2011 พัฒนาบริษัทสาขาที่ประเทศเกาหลีใต้ และก่อตั้ง Komatsu KOREA
2012

ระบบ Happy Gate MONBAN ได้รับรางวัลชนะเลิศจาก Monozukuri Japan Grand-Prix

Akio Komatsu ผู้ดำรงตำแหน่ง Representative Director หรือ CEO ได้รับ "เหรียญเกียรติยศแถบสีน้ำเงิน" 


11 ธันวาคม 2562

ผู้ชม 13854 ครั้ง

Engine by shopup.com